მომავალი პროექტები

იპოთერაპია

იპოთერაპია

პროექტის მიზანია სოფელ მაწევანში თავლის აშენებით გახადოს სწავლების პროცესი უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი. ხელი შეუწყოს მაწევნის შაბათ-კვირის სკოლაში ჩართულ ბავშვებს განავითარონ ახალი უნარები და შეიქმნას ისეთი სერვისები, რომლებშიც ჩაერთვება სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის მქონე ადამიანი.

ამოცანა

დასახული მიზნის მიღწევა წარმოგვიდგენია სოფელ მაწევანში გარკვეული ტერიტორიის იმგვარად მოწყობით, რომ მასში სრულად იყოს შესაძლებელი შემდეგი სერვისების მიღება:

  • ცხენოსნობის შესწავლა
  • იპოთერაპია
  • ცხენებით ტურიზმი

© Parzival Developed by Mariam Ekizashvili